Bescherming persoonsgegevens

Sertum is een openbaar register. Sertum publiceert gegevens van geregistreerden op het internet. De geregistreerden verstrekken aan Sertum goedkeuring voor het publiceren van deze gegevens op het door hen ondertekende inschrijfformulier. Zonder ondertekend inschrijfformulier kan er daarom geen registratie plaatsvinden.

Sertum publiceert de volgende gegevens van de geregistreerden op haar website:

  • Certificaat of diploma waarmee de geregistreerde is ingeschreven in een van de registers, en het jaar dat deze behaald is.
  • Naam van de geregistreerde en eventueel een door de geregistreerde aangeleverde pasfoto.
  • Naam, adres en de contactgegevens van de werkgever van de geregistreerde.

Overige gegevens die door de geregistreerde op het inschrijfformulier vermeld zijn worden voor de interne administratie gebruikt en niet aan derden verstrekt of gepubliceerd. 

Sertum is aangemeld bij het College Wet Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1532566

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login