2023- Commissioning Manager

Dit register zal vanaf 1-1-2023 niet meer zichtbaar zijn op de Sertum site.

Reden van de wijzigingen

  • De DBCxA heeft te kennen gegeven geen invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijkheden in het kader van de registereisen die gesteld worden aan  accreditatie voor de registers van de Commissioners.

Wat betekent dit voor de Commissioners in dit register

  • Omdat de grondslag voor accreditatie onder dit register is verdwenen wordt het register gesloten.
  • Personen die zich bij Sertum alleen in dit register hebben ingeschreven, worden uitgeschreven per 1 januari 2023.
  • Personen die meerdere Sertum registraties hebben, blijven bij Sertum ingeschreven.

Alle Commissioners zijn in 2022 persoonlijk aangeschreven.