2023- BOEI Adviseur

In de loop van 2023 zullen wijzigingen bekend gemaakt worden.

Reden van de wijzigingen

Het Handboek RVB-BOEI kent een tweetal functionarissen:

  • De Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV)
  • De Integraal Adviseur Vastgoed (IAV)

De Inspecteur wordt inmiddels gecertificeerd door Hobéon en geregistreerd door Sertum.

De Integraal Adviseur is getoetst op het opstellen van een Meerjaren Uitvoerings Planning (MUP) op basis van de Integrale inspectie rapporten van de Inspecteurs. Dit betreft de adviestaken waarop de titel ‘Advies’ van deze professional is gebaseerd. Vertaald naar de Maatlat voor Onderhoudskundigen betreft dit één van de taken van de Onderhoudskundig Coördinator.

De kloof tussen de Onderhoudskundig Adviseur en de Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) is te groot om te kunnen overbruggen met een PE programma uit het Sertum aanbod.

Wat betekent dit voor de adviseurs in dit register

  • De RVB heeft aangegeven vanaf 2023 ook de BOEI Adviseur te willen certificeren. Hierbij hoort dan een aanvullend examen, georganiseerd door Hobéon. De certificatie is in voorbereiding, de uitwerking volgt in 2023. Wij zullen alle betrokkenen op de hoogte houden.

Hoe om te gaan met de geregistreerde BOEI-Adviseurs die NIET voor de certificatie gaan:

  • Net zoals bij inspecteurs kunnen geregistreerde adviseurs met een ‘BOEI’ aanduiding na 2023 zich alleen profileren met een persoonscertificaat.
  • De uitwerking over hoe om te gaan met deze geregistreerden wordt voorgelegd aan de klankbordgroep  en zal in de loop van 2023 worden opgepakt.

Sertum nodigt alle BOEI-Adviseurs uit om mee te denken over de wijze waarop Sertum moet omgaan met de registratie van deze onderhoudskundige.