Aan de slag met prestatiemeting

Aan de slag met prestatiemeting

april 2019

De behoefte aan prestatiemetingen in onderhouds- en renovatieprocessen wordt zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers onderkend, maar veel partijen zijn hierin nog zoekende. Dit bleek tijdens een eerdere sessie in september 2018. Uit de inbreng van de deelnemers uit 2018 is een basislijst prestatie-indicatoren voortgekomen, die in de sessie van april 2019 is getoetst op meetbaarheid en de praktische toepasbaarheid.

Hierbij zijn ervaringsgegevens van projecten uit de GWW sector, de woningbouw en uit het maatschappelijk vastgoed aan de orde gekomen. Op basis van de output van de sessies in april 2019 zijn de prestatie-indicatoren gedefinieerd. Dit heeft geleid tot een overzicht van mogelijk toe te passen prestatie-indicatoren en een waarderingsschaal.