Aangepast programma tot 1 september as.

Aangepast programma tot 1 september as.

Nu de corona maatregelen versoepeld worden komt er weer enigszins perspectief voor het organiseren van bijeenkomsten. Deze zullen door Sertum -uiteraard onder het nodige voorbehoud- worden georganiseerd na de zomervakantie. Je kunt alvast onze jaarlijkse Erkendendag noteren op donderdag 8 oktober as. op een aantrekkelijke locatie centraal in het land.

De geplande kennissessie in september zal deels fysiek plaatsvinden en deels online, waarover later meer. Tot de zomervakantie verzorgen we de volgende online sessies:

  • de voor COV-ers verplichte kennissessie De kwaliteit van vastgoed op  9, 16 en 23 juni van 15:30 tot 18:00 uur
  • een presentatie van een afstudeeronderzoek van studenten van de HAN naar de naleving van de zorgplicht in verpleeghuizen op 15 juni van 9:30 tot 10:30  uur. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven, in de week van 8 juni wordt een link beschikbaar gesteld via onze besloten LinkedIn groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen.
  • een presentatie van een door TNO ontwikkelde brandcheck op dinsdag 7 juli van 9:30 uur tot 10:30 uur. Ook hiervoor hoef je je niet in te schrijven. Deelnemen kan kosteloos via GoToTraining, aanmelden kan via deze link

Verder zijn we in gesprek met VGME over het delen van onze kennis. Op dinsdag 30 juni van 14:00 tot 15:40 uur wordt door VGME het webinar “Smart Buildings” in samenwerking met Siemens georganiseerd. Hiervoor geldt een open inschrijving, waarbij een beperkt aantal Sertum geregistreerden exclusieve toegang krijgen tot het interactieve programma om in gesprek te gaan met de sprekers.

Mochten er vragen zijn deze bij voorkeur te delen in de besloten LinkedIn groep, of te mailen naar info@sertum.nl