Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht

Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht

Met voorbeelden uit de liftenbranche

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Jaarlijks zijn er duizenden arbeidsongevallen waarbij ernstig letsel wordt opgelopen en aanzienlijke financiële schade kan ontstaan. Het is het streven waard om dit tot een minimum te beperken. En dat kan! Tijdens de presentatie zal aan de hand van voorbeelden van mogelijke aansprakelijkheid worden uitgelegd wat hiervoor nodig is.

Ingegaan wordt op het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van ernstige calamiteiten die zich voorgedaan hebben, onder andere met liftinstallaties. Uit deze branche worden de actualiteiten benoemd, waaronder het actuele wettelijke kader.

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor onderstaande datum:

  • 24 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur