Archief geregistreerden

Archief geregistreerden

Op deze pagina tref je een link naar documenten bedoeld voor Sertum geregistreerden:

Je vind op deze pagina de uitwerkingen van de kennissessies van de afgelopen jaren. Je kunt deze presentaties downloaden voor eigen gebruik. Kennissessies worden pas gepubliceerd binnen vier weken na afloop van de laatste sessie.

link januari   Beeldmateriaal Sertum logo’s en beeldmateriaal ten behoeve van eigen profilering
2019 april   Kennissessie Aan de slag met prestatiemetingen
juni   Kennissessie Onderhoudstechniek
september   Kennissessie Energieprestatiegarantie
2018 april   Kennissessie Samenwerking tussen opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende disciplines
juni   Kennissessie Overdracht gebouw en installaties van nieuwbouw naar beheer
september   Kennissessie Prestatiemeting vastgoedonderhoud
2017 april   Kennissessie Duurzame Meerjaren-Onderhoudsplanning
juni   Kennissessie Keuringen in relatie tot onderhoud
september   Kennissessie Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen

Let op het kan zijn dat door wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving sommige zaken niet meer aan de actueel zijn.