Archief 2017

Archief 2017

Op deze pagina tref je een link naar documenten bedoeld voor Sertum geregistreerden:

De uitwerkingen van de kennissessies van 2017. Je kunt deze presentaties downloaden voor eigen gebruik.

terug naar het overzicht


2017-1: Duurzame Meerjaren-Onderhoudsplanning (april)

In 2018 in door Bouwstenen voor sociaal een publicatie uitgebracht met als titel “Rollen in vastgoedmanagement”. Deze publicatie gaat voornamelijk over de rollen die de diverse functionarissen vervullen in het beheer en onderhoud van maatschappelijke vastgoed. Vanuit visie 2020 is Sertum samen met opleiders, opdrachtgevers en branchevertegenwoordigers  in gesprek om te komen tot uniforme competentieprofielen voor onderhoud en beheer van vastgoed. De publicatie wordt tegen deze achtergrond voorgelegd aan de Sertum geregistreerden.

Sprekers: Martin Weerdenburg (WHC Consultantcy) en Tom Theunissen (Planon Building Management)

format auteur titel
PDF Martin Weerdenburg Duurzame MJOP
PDF Tom Theunissen Duurzame MJOP gemeente Den Haag
PDF Tom Theunissen Casus DMJOP Groenpost Den Haag
PDF Rijksvastgoedbedrijf Energietabel Rgd-BOEI deel 1

 


2017-2: Keuringen in relatie tot onderhoud (juni)

Wat vinden deskundigen, wat moet, en wat mag?
De erkende vastgoedinspecteur geeft op objectieve wijze aan welke acties aan gebouw en installaties noodzakelijk zijn met als minimale basis de actuele wet- en regelgeving. Als de opdrachtgever aangeeft niet alle adviezen en verplichtingen op te gaan volgen is het de plicht van de inspecteur als deskundige om de opdrachtgever te wijzen op de gevolgen. Blijft het bij de formele melding hiervan, of is het ook aan de inspecteur om de gevolgen hiervan te beoordelen?

Sprekers: Ramon van Gestel en Bert Derks (CoSource) beide heren zijn Sertum geregistreerden en voor Melford mede-auteurs van het boekje Wet- en regelgeving.

format auteur titel
PDF Ramon van Gestel & Bert Derks Keuringen in relatie tot onderhoud
PDF Melford Casus keuringen in relatie tot onderhoud

 


2017-3: Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen (september)

Contractmanagement in onderhoud en beheer vergt meer dan het beheren overeenkomsten en interpreteren en bewaken van juridische paragrafen. Van belang zijn inkoopstrategieën en het opstellen van gerichte actieplannen en sturing op optimale leveranciersrelaties en – prestaties. Deze PE gaat vooral om het praktisch en toepasbaar maken van de beoogde procesgang. Thema’s als prestatiemanagement en Resultaatgericht samenwerken (RGS), Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) blijven nog te veel ingeklemd in de theoretische kaders. Deze PE-sessie is erop gericht om praktische handvaten geven voor het omgaan met werkprocedures, werkinstructies en standaard werkdocumenten/formaten van contractmanagement.

Sprekers:  Het eerste deel van de presentatie werd gepresenteerd door Remco Spierings – RGS het tweede deel ging over Stakeholdermanagement door Arnold Adolfse (Berenschot).

format auteur titel
PDF Remco Spierings Presentatie platform RGS
PDF Arnold Adolfse Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen (1)
PDF Arnold Adolfse Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen (2)

 


Let op mogelijk zijn door wijzigingen in bijvoorbeeld Wet- en regelgeving sommige zaken niet actueel 

terug naar het overzicht