Archief 2018

Archief 2018

Op deze pagina tref je een link naar documenten bedoeld voor Sertum geregistreerden:

De uitwerkingen van de kennissessies van 2018. Je kunt deze presentaties downloaden voor eigen gebruik.

terug naar het overzicht


2018-1: Samenwerking tussen opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende disciplines (april)

In 2018 in door Bouwstenen voor sociaal een publicatie uitgebracht met als titel “Rollen in vastgoedmanagement”. Deze publicatie gaat voornamelijk over de rollen die de diverse functionarissen vervullen in het beheer en onderhoud van maatschappelijke vastgoed. Vanuit visie 2020 is Sertum samen met opleiders, opdrachtgevers en branchevertegenwoordigers  in gesprek om te komen tot uniforme competentieprofielen voor onderhoud en beheer van vastgoed. De publicatie wordt tegen deze achtergrond voorgelegd aan de Sertum geregistreerden.

Sprekers: Ingrid de Moel (Bouwstenen voor Sociaal)

format auteur titel
PDF Marcel Ponjée & Ingrid de Moel Samenwerking tussen opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende disciplines
PDF Ronald van Nattem Vijf vragen aan het Hoofd Beheer en Onderhoud TU Eindhoven

 


2018-2: Overdracht gebouw en installaties van nieuwbouw naar beheer (juni)

Recentelijk verscheen de ISSO publicatie 105 getiteld Kerndocument Gebouwtechniek. Deze publicatie beschrijft hoe een dossier kan worden samengesteld voor een duurzaam beheerd en onderhouden gebouw. Het vertrekpunt is gebaseerd op klimaatinstallaties, ingegeven door een onderzoek waaruit blijkt dat de klimaatinstallaties in meer dan 70% van de gebouwen in Nederland niet functioneren zoals beoogd. In de kennissessie zal ingegaan worden op de wijze waarop de overdracht van nieuwbouw naar beheer verbeterd kan worden.

Sprekers: Judith Martens (Jutte) en André Derksen (ISSO)

format auteur titel
PDF Judith Martens & André Derksen Overdracht gebouw en installaties van nieuwbouw naar beheer
PDF Marcel Ponjée Review overdracht gebouw en installaties

 


2018-3: Prestatiemeting vastgoedonderhoud (september)

Hoe meet je prestaties in het vastgoedonderhoud? Hierbij gaat het niet om de methodieken en systemen voor het meten van condities en prestaties van gebouwen, bouwdelen of installaties, maar om het kwantificeren van de mate waarin de diverse partijen aan verplichtingen en verwachtingen voldoen. De vergelijking werd getrokken met de infra sector, waar het meten van prestaties van organisaties in sommige aanbestedings- en contractvormen belangrijk zijn.

Sprekers:  Leen Valk (Valk Training & Automatisering) en Dirk Huijbregts  (Octo Delft)

format auteur titel
PDF Leen Valk Prestatiemeting in vastgoedonderhoud
PDF Marcel Ponjée Review Prestatiemeting in vastgoedonderhoud
PDF CoBouw Liegen loont
PDF Octo Delft Bedrijfspresentatie  (wordt vanwege de omvang als Dropbox link ter beschikking gesteld).

 


Let op mogelijk zijn door wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving sommige zaken niet actueel 

terug naar het overzicht