Archief 2019

Archief 2019

Op deze pagina tref je een link naar documenten bedoeld voor Sertum geregistreerden:

De uitwerkingen van de kennissessies van 2019. Je kunt deze presentaties downloaden voor eigen gebruik.

terug naar het overzicht


2019-1: Aan de slag met prestatiemetingen (april)

De behoefte aan prestatiemetingen in onderhouds- en renovatieprocessen wordt zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers onderkend, maar veel partijen zijn hierin nog zoekende. Dit bleek tijdens een eerdere sessie in september 2018. Uit de inbreng van de deelnemers uit 2018 is een basislijst prestatie-indicatoren voortgekomen, die in de sessie van april 2019 is getoetst op meetbaarheid en de praktische toepasbaarheid.

Hierbij zijn ervaringsgegevens van projecten uit de GWW sector, de woningbouw en uit het maatschappelijk vastgoed aan de orde gekomen. Op basis van de output van de sessies in april 2019 zijn de prestatie-indicatoren gedefinieerd. Dit heeft geleid tot een overzicht van mogelijk toe te passen prestatie-indicatoren en een waarderingsschaal.

Sprekers: Marcel Ponjée en Leen Valk (Valk Training & Automatisering)

format auteur titel toelichting
PDF Marcel Ponjée Aan de slag met prestatiemeting
PDF Marcel Ponjée Prestatie indicatoren – samenvatting

 


2019-2: Onderhoudstechniek (juni)

De kennissessies van Sertum in juni 2019 hebben een technische basis. In de aandacht voor contract- en samenwerkingsvormen de tijd mogen we niet vergeten dat de uitvoering van onderhoud vakmanschap vraagt. In deze sessies geven we deze basis voor iedereen die behoefte heeft aan aanvullende bouwtechnische kennis om degradatie van bouwdelen beter te kunnen doorgronden. Voor de specialisten die meer willen weten over de disciplines buiten hun eigen werkgebied en voor de generalisten die op zoek zijn naar diepgang.

Ingegaan wordt op de werkelijke levensduur van conserveringen, vaak voorkomende bouwkundige gebreken en het herkennen, meten en registreren van schades aan elementen en verfsystemen. Ook komen mogelijke oorzaken van schades aan conserveringen aan de orde

Spreker: Robert Sjoers (ESJ Vastgoedonderhoud)

format auteur titel toelichting
PDF Robert Sjoers Gebreken en meten van gebreken
PDF Robert Sjoers Verftechnologie

 


2019-3: Energieprestatiegarantie (september)

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moeten volgens de netwerkorganisatie DGBC tot 2050 1.000 gebouwen per dag verduurzaamd te worden. Wanneer voldoe je? En aan welke eisen? Een gigantische opgave.

Aanvragen van een omgevingsvergunning moeten op basis van Europese regelgeving vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). In deze PE gaan we in op de BENG eisen in, op de wijze waarop dit te realiseren is, de garanties die gegeven worden en de waarde hiervan.

 

format auteur titel toelichting
PDF
PDF

 


Let op mogelijk zijn door wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving sommige zaken niet actueel 

terug naar het overzicht