Beleidsmatig kader beheer van de gebouwde omgeving

Beleidsmatig kader beheer van de gebouwde omgeving

Online kennissessie op basis van de NEN 8026

Veel beheerders en assetmanagers beheersen inspectiemethodieken als NEN-2767 en RVB-BOEI. Dit zijn inspectiemethodieken waarvan de resultaten door onderhoudsprofessionals vertaald worden naar lange- en korte termijn plannen.

Om hier de juiste keuzes in te kunnen maken is een vastgoedmanagement beleid nodig. De eigenaar of beheerder van het vastgoed dient hiervoor de kaders vast te stellen. Dit is echter lastig als vastgoedbeheer niet hun corebusiness is.

Voor de onderhoudsprofessional is er om deze reden een NTA 8026 ingericht dat als tool gebruikt kan worden in de interactie tussen professional en opdrachtgever. Hiervoor is nu het initiatief genomen om deze door te ontwikkelen naar een NEN norm.

Dit is het thema van de Sertum kennissessie, die deze maand vanwege de coronacrisis online is aangeboden aan de Sertum geregistreerden. In bijgaande trailer treft u een korte impressie van de sessie  aan.