Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

introductie NEN 8026

In 2023 heeft een aantal Sertum geregistreerden in een intervisie input geleverd voor de NEN 8026. De vaststelling en publicatie van deze norm laat nog even op zich wachten.

Zodra deze is vastgesteld verzorgt Sertum een kennissessie over deze norm, die gaat over waardegestuurd in stand houden van vastgoed. De norm geeft richting voor het vastgoedbeheer op basis van strategisch vastgestelde waardeaspecten op de thema’s techniek en functionaliteit, economische waarden en leefomgeving en maatschappij.