Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

introductie NEN 8026

Eerder dit jaar hebben een aantal Sertum geregistreerden in een intervisie input geleverd voor de NEN 8026. Binnenkort wordt deze norm vastgesteld.

In het najaar verzorgt Sertum een kennissessie over deze norm, die gaat over waardegestuurd in stand houden van vastgoed. De norm geeft richting voor het vastgoedbeheer op basis van strategisch vastgestelde waardeaspecten op de thema’s techniek en functionaliteit, economische waarden en leefomgeving en maatschappij.