Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Intervisie NEN 8026

In 2020 verzorgde Johan Smit een online kennissessie over de NEN 8026 die destijds in ontwikkeling was. Inmiddels is de ontwerpnorm beschikbaar voor commentaar. Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving | NEN. Sertum heeft een online intervisie georganiseerd op 22 februari om de suggesties van Sertum geregistreerden te bundelen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de NEN 8026.

De review van de intervisie wordt vóór 1 maart gedeeld met de normcommissie, en is vanaf dan ook beschikbaar op de archiefpagina van Sertum.