Expertvisie brandveiligheid

Expertvisie brandveiligheid

Actuele thema's zoals beperking rookverspreiding, brandveiligheid gevels en ontruiming van liften

september

Brandveiligheid is altijd actueel, op dit moment vanwege de aanstaande regelgeving over de beperking van rookverspreiding en branduitbreiding in woongebouwen. Tevens wordt er een borgingsprotocol opgesteld voor de brandveiligheid van gevels bij nieuwbouw en renovatie. Dit naar aanleiding van de brand in de Grenfelltower in 2017, maar ook de flatbrand in New York begin 2021 ligt ons ook nog vers in het geheugen. Ook komen aan de orde de nieuwe principes rondom ontruiming met liften.

Medio 2022 kun je als geregistreerde inschrijven. De exacte datum wordt dan ook vastgesteld.