Review betekenis commissioning voor beheer en onderhoud

Review betekenis commissioning voor beheer en onderhoud

wrap up van de sessie die in april online is verzorgd door André van Tongeren

donderdag 7 oktober 2021

In april vond de online kennissessie plaats over de betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud. In het ochtendprogramma van onze jaarlijkse Erkendendag geven we een korte review hiervan, voor de geregistreerden die deze gemist hebben of behoefte hebben aan nadere interactie met de docent André van Tongeren. De sessie vindt plaats van 9:30 tot 10:10 uur. (meer…)

Lees verder

Review gebouwdossier: wat mag en wat moet?

wrap up van de sessie die in september wordt verzorgd door Sannie Verweij

donderdag 7 oktober 2021

In september vindt de online kennissessie plaats over het belang van een goed bouwdossier, en de geldende regelgeving hieromtrent. In het ochtendprogramma van onze jaarlijkse Erkendendag geven we een korte review hiervan, voor de geregistreerden die deze gemist hebben of behoefte hebben aan nadere interactie met de docent Sannie Verweij. De sessie vindt plaats van 11:30 tot 12:10 uur.
(meer…)

Lees verder

Review inspecteren buiten je discipline

wrap up van de sessie die in juli online is verzorgd door Patrick Zeilemaker

donderdag 7 oktober 2021

In juni vond de online kennissessie plaats over de betekenis van inspecteren buiten je discipline conform de Maatlat voor onderhoudskundigen. In het ochtendprogramma van onze jaarlijkse Erkendendag geven we een korte review hiervan, voor de geregistreerden die deze gemist hebben of behoefte hebben aan nadere interactie met de docent. De sessie vindt plaats van 10:30 tot 11:10 uur.
(meer…)

Lees verder

Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

Introductie voor nieuw geregistreerden

dinsdag 19 oktober 2021

De onderhoudskundigen die voor het eerst in één van de registers van Sertum zijn toegelaten of nog een keer hun basiskennis willen ophalen kunnen de “Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen. Op dinsdag 19 oktober 2021 om 11:00 uur bieden we hiervoor de eerstvolgende gelegenheid. Geinteresseerden die niet Sertum geregistreerd zijn kunnen zich inschrijven via onze webshop.

De training duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit twee delen. Als eerste wordt uitleg gegeven over het algemeen bouwrecht, woningwet en het Bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen van de komende omgevingswet. Daarna wordt ingegaan op de toepassing van de regelgeving als het gaat om compliancy en de wettelijke verplichtingen op het gebied van regelgeving in het kader van de energietransitie.

Let op: dit betreft niet de jaarliljks verplichte update!

Lees verder

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

competentie-eisen aangescherpt op basis van de Maatlat

Vorig jaar gaven Hobéon en Sertum aan dat de competentie-eisen voor vastgoedinspecteurs die werken volgens het handboek RVB-BOEI zijn aangescherpt in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit kun je nalezen in de berichtgeving van 18 november 2020. Hierin is afgesproken dat het Maatlat-profiel Onderhoudskundig Inspecteur de minimaal geldende eis is, aangevuld met de specifieke eisen die gesteld worden in het handboek RVB-BOEI. (meer…)

Lees verder

Online training wet- en regelgeving

prolongatie basistraining 24 februari

Op 27 januari jl. organiseerde Sertum een online basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties. In deze training is ingegaan op de basiskennis die je moet hebben om wegwijs te raken in het oerwoud van wet- en regelgeving. De training is bestemd voor gebouwbeheerders, -eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitairmanagers en gemeenten.

Deze training wordt herhaald op woensdag 24 februari a.s. van 16:00 tot 17:30 uur. De kosten voor de training inclusief het boekje wet- en regelgeving 2021 bedragen €75 excl. BTW. Klik hier om in te schrijven voor deze training.

NB: Sertum geregistreerden die voor het eerst in een van onze registers zijn ingeschreven kunnen via de website hier kosteloos inschrijven.

 

Lees verder

Wet- en regelgeving digitaal

tijdelijke actie Maatlat + App Wet- en regelgeving

Het belang van wet- en regelgeving wordt in de Maatlat voor Onderhoudskundigen onderstreept. De Maatlat is een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Sertum biedt gebouwbeheerders en assetmanagers die niet in het Sertum register zijn opgenomen tijdelijk de gelegenheid om de App wet- en regelgeving in combinatie met de Maatlat te bestellen tegen gereduceerd tarief.

8070-4 Actie: App Wet- en regelgeving + Maatlat

Lees verder

Basistraining wet- en regelgeving

review en handouts

In november verzorgde Sertum de Basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties specifiek voor de deelnemers die ná medio 2019 in het Sertum register zijn ingeschreven, en voor de geregistreerden die hier behoefte aan hadden. Voor de kandidaten die zich inschrijven in 2021 verzorgen we een introductieprogramma middels een aantal online sessies, die nader vastgesteld worden.

De handouts en reviews van deze en de overige sessies van 2020 zijn hier te downloaden voor de Sertum geregistreerden.

Lees verder

Update wet- en regelgeving

review en handouts

In november verzorgde Sertum de verplichte jaarlijkse Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties.

Aan de orde kwamen:

Bouwbesluit, BENG en omgevingswet, installatietechniek, EPBD en informatieplicht energietransitie.

Tevens de  verdiepingssessies over aansprakelijkheid rondom de zorgplicht, toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie en toegankelijkheid en brandveiligheid

De handouts en reviews van deze en de overige sessies van 2020 zijn hier te downloaden voor de Sertum geregistreerden.

Lees verder

Eenduidige eisen voor de vastgoedinspecteur

uniforme toetsing in 2021

Om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden, is vorig jaar de Maatlat voor onderhoudskundigen gepubiceerd. Deze richtlijn bevat voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau.

Op basis van de Maatlat kunnen de competenties van Onderhoudskundigen eenduidig worden getoetst. Door drie Sertum-accreditatiecommissies wordt per profiel een niveau vastgelegd voor de toetsing van kandidaten, die door externe partijen kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Voor de inspecteur vastgoed is dit niveau eind 2020 vastgelegd. Belangrijk is natuurlijk ook dat opleidingen daarop zijn ingericht en diploma’s goed te vergelijken zijn. Dat kost tijd, maar die stap is inmiddels al gemaakt voor de discipline van vastgoedinspecteur. De instellingen die thans examens afnemen op dit gebied werken er hard aan om in 2021 een uniform examen te kunnen aanbieden. Klik hier voor de korte presentatie waarin de diverse niveau’s van inspecteurs zijn geduid.

Lees verder