Eerste Onderhoudskundig Coördinatoren geregistreerd

Eerste Onderhoudskundig Coördinatoren geregistreerd

opwaardering Comog onderhoudskundigen vastgoed

Eind 2019 werd de Maatlat voor Onderhoudskundigen gepresenteerd. Inmiddels zijn 40 Onderhoudskundig Coördinatoren erkend en als zodanig zichtbaar in het Sertum register. Dit zijn de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV-ers) die voldoen aan de aanvullende eisen die gesteld zijn in de Maatlat voor onderhoudskundigen. De Onderhoudskundig Coördinator heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als projectleider onderhoud of als technisch beheerder. Klik hier om het register te raadplegen.

Lees hier meer over de eerste Erkend Onderhoudskundig Coördinatoren