Erkend Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

competentie-eisen aangescherpt op basis van de Maatlat

Vorig jaar gaven Hobéon en Sertum aan dat de competentie-eisen voor vastgoedinspecteurs die werken volgens het handboek RVB-BOEI zijn aangescherpt in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit kun je nalezen in de berichtgeving van 18 november 2020. Hierin is afgesproken dat het Maatlat-profiel Onderhoudskundig Inspecteur de minimaal geldende eis is, aangevuld met de specifieke eisen die gesteld worden in het handboek RVB-BOEI.
Belangrijk is  dat opleidingen daarop zijn ingericht en diploma’s goed te vergelijken zijn. De instellingen die thans examens afnemen op dit gebied werken er hard aan om binnenkort een uniform examen te kunnen aanbieden. Het is de bedoeling dat de BOEI inspecteurs die hieraan voldoen op basis van persoonscertificering door Hobéon opgenomen worden in het register Erkend Onderhoudskundig Inspecteur BOEI. Deze komen in de plaats voor de oude persoonscertificering IIV.
Om dit persoonscertificaat te verkrijgen zal de kandidaat een theoretische – en  een praktijktoets af moeten leggen. Als je geregistreerd bent in het register Inspecteur RVB BOEI en voldaan hebt aan de verplichte update wet- en regelgeving zul je waarschijnlijk door Hobéon vrijgesteld worden voor de theoretische toets. Examenbureau’s werken er hard aan om komend voorjaar voor het eerst de praktijkexamens persoonscertificering af te nemen. Wanneer hierover meer bekend is zullen we hier nader over berichten.