Expertvisies

Expertvisies

nieuwe online kennissessies

Voorjaar 2022

Tot 2022 verzorgde Sertum naast de update wet- en regelgeving jaarlijks drie kennissessies die in het kader van Permanente Educatie verplicht gevolgd dienden te worden voor Erkend Onderhoudskundig Coördinatoren en COV-ers. Overige geregistreerden konden deze facultatief volgen.

Deze sessies worden vanaf 2022 door Sertum aangeboden als expertvisie. Dit zijn bijdragen van experts op het gebied van beheer en onderhoud gebaseerd op actuele ontwikkelingen en zijn online beschikbaar (zowel live als vooraf opgenomen).  Deze expertvisies zijn door elke geregistreerde te volgen.