Expertvisie NEN-2767

Expertvisie NEN-2767

preview update NEN-2767

14 en 21 april

In twee sessie is door Johan Smit toelichting gegeven op de komende wijzigingen. De NEN-2767 is voor onderhoudskundigen vastgoed een essentiële norm. Deze norm schept uniformiteit in de opname van gebreken t.b.v. het bepalen van de conditie van bouwdelen van beheerobjecten. Er is een update van de NEN 2767 deel 2 op komst met betrekking tot de bouwdelen en gebrekenlijst. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop met de methodiek moet worden omgegaan in de praktijk. Er wordt onderscheid gemaakt in gebreken relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken zoals; controle wet- en regelgeving, brandscan, energieprestatie, asbest inventarisaties etc..

De norm is ontwikkeling en zal binnen afzienbare tijd als commentaarversie worden gepubliceerd. De review en de presentatie kun je terugvinden in het archief:

Raadpleeg het archief