Gebouwdossier: wat mag en wat moet?

Gebouwdossier: wat mag en wat moet?

De Wet kwalilteitsborging schrijft een verplichte dossieroverdracht voor bij oplevering, niet het actualiseren hiervan

donderdag 23 september 2021

Het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving is een primaire verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierbij hoort het beschikken over eenmalige, of basisdocumentatie en het up to date houden van beheer- en onderhoudsdocumentatie.

Voor wat betreft de benodigde basisdocumentatie helpt de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen waarin aannemers verplicht worden om bij oplevering informatie aan te leveren waaruit dat blijkt dat aan de opdracht is voldaan. Ook moet informatie worden geleverd die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Deze wet zegt niets over het up to date houden van deze informatie, echter in het kader van compliancy is deze regelgeving zeer welkom voor beheerders.

De basis van een goed gebouwdossier wordt nader toegelicht, met als uitgangspunt de wettelijke verplichtingen. De sessie vindt online plaats van 15:30 uur tot 17:00 uur.

Inschrijven