Wat kan Sertum voor u betekenen als opdrachtgever?

Wat kan Sertum voor u betekenen als opdrachtgever?

U bent eigenaar of namens deze belast met het beheer en onderhoud van één of meerdere gebouwen. U zoekt hierin deskundigheid ter ondersteuning of advisering. Sertum voert een aantal registers waarin u onderhoudsprofessionals met specifieke deskundigheid kunt vinden.

Als u zelf onderhoudsprofessional bent kunt u mede aan de hand van de registeromschrijvingen de deskundigen vinden die u nodig heeft, al dan niet voorzien van een persoonscertificaat. Als het niet uw vakgebied is, bieden onderstaande verwijzingen u mogelijk richting in het beantwoorden van uw vraagstelling.

Uw vraag

De deskundigheid die geborgd is in de registers van Sertum heeft betrekking op technisch vastgoedbeheer in alle mogelijke sectoren. Het vastgoed omvat gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen en infrastructurele werken.

De pagina’s Uitbesteden van beheer en onderhoud en Vind de juiste expertise bieden informatie over de wijze waarop u antwoord op uw vraag kunt krijgen. U kunt deze raadplegen als uw vraag concreet is en u de bedoeling hiervan helder heeft.

Uw bedoeling

Achter elke vraag zit een bedoeling. U kunt bijvoorbeeld om een inspectie vragen omdat u de technische staat wil weten om een meerjarenonderhoudsplanning op te kunnen (laten) stellen. Maar een inspectie kan ook een specifiek doel hebben, bijvoorbeeld om u ervan te verzekeren of uw gebouw brandveilig is.

U kunt uw bedoeling voorleggen aan een Erkend Onderhoudskundig Adviseur of Erkend Onderhoudskundig Coördinator. Zij kunnen u helpen uw vraag concreet te maken en u verder leiden naar de beste passende expertise.

Kennissessies

In het kader van Permanente Educatie zijn de Sertum geregistreerden verplicht om deel te nemen aan een aantal kennissessies die jaarlijks worden aangeboden. Als u hierin geinteresseerd bent kunt u zich als introducée aanmelden. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit per mail kenbaar maken via info@sertum.nl

Dit geldt niet voor de jaarlijkse update wet- en regelgeving die aan het eind van elk jaar voor de geregistreerden wordt georganiseerd. Deze vergen een basiskennis en worden voor de geregistreerden voorzien van een verplichte ingangs- afrondende toets.

Elk voorjaar organiseert Sertum een update voor derden waarin de essentie van de actuele wetgeving op interactieve wijze wordt toegelicht. Via onze website en onze Linkedin pagina kunt u hiervan op de hoogte blijven.