Intervisie normontwerp NEN2767-2

Intervisie normontwerp NEN2767-2

gezamenlijke Sertum reactie commentaarversie

7 en 13 september

De NEN-2767:2008 wordt binnenkort aangepast. Het normontwerp NEN2767-2 is recentelijk gepubliceerd en beschikbaar voor commentaar tot 1 oktober 2022. In deze eerste intervisie stelt Sertum haar geregistreerden in de gelegenheid om hier gezamenlijk op te reageren. De update van de norm beschikt over gebrekenlijsten om uniforme beoordeling te kunnen borgen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in gebreken in relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken. Meer hierover is terug te vinden in de review van de Expertvisie die door Johan Smit werd verzorgd hierover in april 2022. Een korte samenvatting van het normontwerp vind je hier.

De review en de presentatie kun je terugvinden in het archief:

Raadpleeg het archief

Schrijf je in voor de online intervisie van woensdag 7 september of dinsdag 13 september van 15:30 tot 17:00 uur.

Inschrijven