Intervisie normontwerp NEN2767-2

Intervisie normontwerp NEN2767-2

gezamenlijke Sertum reactie commentaarversie

7 en 13 september

De NEN-2767-2:2008 ondergaat binnenkort een update. De update van de norm beschikt over gebrekenlijsten om uniforme beoordeling te kunnen borgen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in gebreken in relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken. Sertum geregistreerden hebben in een tweetal intervisies hun commentaar en suggesties met elkaar besproken. De meest genoemde suggesties zijn terug te vinden in de review.

Raadpleeg het archief