Intervisie ontwerpnorm NEN-2767-2

Intervisie ontwerpnorm NEN-2767-2

op verzoek van Techniek Nederland

De NEN 2767-2 voor conditiemeting ondergaat binnenkort een update. Afgelopen week gingen Onderhoudskundigen van Sertum hierover met elkaar in gesprek, de resultaten hiervan zullen eind deze maand worden gebundeld en verstrekt als advies aan de normcommissie. Op speciaal verzoek wordt deze intervisie op maandag 26 september van 15:30 tot 16:30 uur exclusief aangeboden aan de leden van Techniek Nederland. Leden die hun opmerkingen of suggesties over het normontwerp willen delen worden uitgenodigd om zich hier aan te melden. De deelnemers worden wel geacht zich in te lezen en kennis te nemen van het normontwerp voorafgaand aan de sessie. Klik hier voor toegang tot het normontwerp.