Opleiders

Opleiders

De volgende instellingen, opleiders en/of examenbureau ’s leveren bewezen gekwalificeerde kandidaten af, die in aanmerking kunnen komen voor registratie bij Sertum. Het betreft geselecteerde opleidingen en/of examens van:

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool Utrecht (HU) /NVDO
  • BOB Opleidingen
  • NEN Trainingen*
  • Vastgoed Business School*
  • Helix Academy
  • BouwProfs

*  Voor toelating tot het Sertum register dient voor deze opleidingen een door derden (SCEV) af te nemen examen te worden afgelegd.

Wilt u een specialisme laten registreren?

Leidt uw organisatie op tot een diploma of certificaat dat direct betrekking heeft op het in stand houden van vastgoed?  Met een registratie door Sertum maakt u het verschil. Van belang is dat kennis en vaardigheden op basis waarvan uw kandidaten worden opgeleid omschreven zijn in competentieprofielen en dat deze onafhankelijk en deskundig worden getoetst.

Raadpleeg voor meer informatie over de aanmeldprocedure het Sertum Register en overige documenten