PE schema

PE schema

Bij Sertum worden de PE verplichtingen vanaf 2022 uitgedrukt in punten.

De PE verplichtingen zoals deze voor de bestaande registers gelden in 2022 blijven onveranderd, echter deze verplichtingen worden nu uitgedrukt in punten. Vanwege de vragen vanuit de markt naar gekwalificeerde onderhoudskundigen worden de PE verplichtingen in 2023 aangescherpt. Alle geregistreerden worden hiervan op de hoogte gesteld, ruim voordat de nieuwe verplichtingen zullen gelden


Schematisch overzicht

Dit schema is ter indicatie, in geval van geschillen is de betreffende registeromschrijving maatgevend.


Meer informatie