Kennissessies 2021

Kennissessies 2021

Het programma voor Permanente Educatie is vastgesteld. Op basis van de ervaringen die we het afgelopen jaar opdeden, bouwen we de online sessies verder uit en zetten we in op verdere professionalisering en uitbreiding van deze vorm.  Dat wil overigens niet zeggen dat de sessies op locatie helemaal verdwijnen. Zeker niet zelfs. Als het weer mag en kan, ontmoeten we onze geregistreerden graag weer. Zodra hier weer perspectief voor is, laten we het je weten.

Sertum geregistreerden kunnen inschrijven voor:

15 april 2021: De betekenis van commissioningn voor het beheer en onderhoud

22 juni 2021: Inspecteren buiten je disicpline

23 september 2021: Gebouwdossier

Op 7 oktober 2021 zijn er intervisies gepland tijdens de jaarlijkse Erkendendag. De mogelijkheid om hiervoor in te schrijven wordt geopend zodra de COVID-maatregelen dit mogelijk maken.