Kwaliteitsborging voor verbouw

Kwaliteitsborging voor verbouw

over de gevolgen van de Wkb voor onderhoudskundigen

Sertum heeft vanaf 2020 enkele sessies besteed aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat voor verbouw vergunningsplichtig is onder de omgevingswet en in hoeverre je te maken krijgt met een kwaliteitsborger blijkt de nodige vragen op te leveren. In maart jl. is na herhaaldelijk uitstel het besluit genomen om de Wkb per 2024 in te voeren.

In de loop van het najaar van 2023 zullen we hier nadere aandacht aan besteden.