Competentieprofielen Onderhoud, beheer en exploitatie van vastgoed

De actualiteit van het vakgebied van onderhoud en beheer groeit, derhalve ook de diversiteit in functionaliteiten van de deskundigen. 

Voor opdrachtgevers en opleiders is dit niet altijd even duidelijk en om die reden heeft Sertum het initiatief genomen tot het opstellen van basiscompetenties voor functionarissen die werkzaam zijn binnen dit vakgebied. In de opzet zijn drie competentieprofielen beschreven: Adviseur, Onderhoudskundige en Inspecteur. Voor het verkrijgen van een breed draagvlak is het van belang dat alle relevante partijen zich kunnen uitspreken over de inhoud, om zodoende tot een gezamenlijk gedragen Nederlandse richtlijn te komen, zoals bijvoorbeeld een BRL. 

De link betreft een samenvatting van de omschreven competentieprofielen, geïnteresseerden kunnen  de uitgebreide versie opvragen bij het secretariaat: info@sertum.nl.

Terug naar overzicht

Opleiders

Logo HAN
© 2019 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login