Commissies

Waarborgcommissie

De Waarborgcommissie bestaat uit personen die hun sporen verdiend hebben in de markt waarin de geregistreerde professionals werkzaam zijn. Onder het voorzitterschap van TNO ziet de Waarborgcommissie erop toe dat de toelatingseisen voor de verschillende registers voldoen aan de gestelde eisen.

De Waarborgcommissie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naast algemene competenties voor het vakgebied in de breedte, ook specifieke competenties in de diepte te verlangen, in de vorm van programma’s voor permanente educatie.

De Waarborgcommissie ziet er tot slot op toe dat het bestuur van Sertum naar behoren functioneert. Voor een volledige beschrijving van de taken van de Waarborgcommissie kunt u het Reglement Sertum Waarborgcommissie downloaden.

Samenstelling van de Waarborgcommissie.

 

Registratiecommissie

Deze commissie is samengesteld uit specialisten op het gebied van het betreffende register en auditors op het gebied van de organisatie van een examen. Een registratiecommissie wordt voorgezeten door een bestuurslid van Sertum. 

Op dit moment wordt de beoordeling van het  inhoudelijke kennisniveau van de verschillene certificaten uitgevoerd door TNO Delft. De beoordeling van het examen, het examineren en de bijbehorende procedures wordt uitgevoerde door de Examenkamer.  Het is de taak van het Sertum bestuurslid om de oordelen van beide partijen te bundelen en samen te voegen tot een voorstel voor de Waarborgcommissie.

De taak van de registratiecommissie is de exameneisen van examenbureaus voortdurend te beoordelen en het competentiesysteem te handhaven. Vertegenwoordigers namens de Registratiecommissie bezoeken examensessies en zien examens in om vast te stellen of de kandidaten op correcte wijze en op het juiste niveau geëxamineerd worden.

De Registratiecommissie rapporteert aan de Waarborgcommissie.

Opleiders

Logo HAN
© 2019 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login