Gedragscode

Gedragscode

Sertum heeft een gedragscode voor de geregistreerden opgesteld met als doel:

  • Sertum geregistreerden te positioneren in de samenleving in het algemeen en in de onderhoudsadviespraktijk in het bijzonder;
  • persoonlijke verantwoordelijkheden van de Sertum geregistreerden bij het geven van adviezen te benoemen;
  • basis te bieden voor het beoordelen van conflicten tussen Sertum geregistreerden onderling of met derden;
  • richtlijnen te geven voor de beroepsmatige omgang tussen Sertum geregistreerden onderling;
  • Sertum geregistreerden een onderscheidend vermogen te bieden met betrekking tot hun vakbekwaamheid in de Nederlandse samenleving.

Elke professional die is ingeschreven in één van de Sertum registers heeft aangegeven zich te houden aan deze gedragscode.

U kunt hier de complete gedragscode downloaden.

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login