Gedragscode

Gedragscode

Onze gedragscode heeft tot doel:

  • Sertum-erkenden te positioneren in de samenleving in het algemeen en in de onderhoudsadviespraktijk in het bijzonder;
  • persoonlijke verantwoordelijkheden van de Sertum-erkenden bij het geven van adviezen te benoemen;
  • basis te bieden voor het beoordelen van conflicten tussen Sertum-erkenden onderling of met derden;
  • richtlijnen te geven voor de beroepsmatige omgang tussen Sertum-erkenden onderling;
  • Sertum-erkenden een onderscheidend vermogen te bieden met betrekking tot hun vakbekwaamheid in de Nederlandse samenleving.

Elke professional die is ingeschreven in één van de Sertum registers heeft aangegeven zich te houden aan deze gedragscode.

U kunt hier de complete Gedragscode Sertum Geregistreerden downloaden.