Organisatie

De organisatie van Sertum

De organisatie van Sertum bestaat uit de Waarborgcommissie, Registratiecommissies en het bestuur. Waar de Waarborgcommissie een leidende rol heeft in het vaststellen van de vereiste kwaliteit en capaciteiten van de geregistreerden, hebben de Registratiecommissies een toetsende functie in de vorm van het uitwerken van en beoordelen op competentieprofielen.

Het bestuur van Sertum functioneert als uitvoerend orgaan voor de Waarborgcommissie en als sturend orgaan voor de Registratiecommissies. Als houder van het register verzorgt het Sertum bestuur de communicatie met alle betrokken partijen binnen het vakgebied.

 

Scheiding van taken

Sertum houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met opleiden of examineren. Wel vraagt Sertum de opleiders om bepaalde competenties te onderwijzen en de examenbureaus om de opgeleide personen te toetsen op deze competenties aan de hand van vooraf afgesproken exameneisen.

Klik voor meer informatie: Huishoudelijk Reglement Sertum 
Samenstelling van het Sertum bestuur

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login