Bescherming persoonsgegevens

Sertum is een openbaar register. Wij publiceren gegevens van onze erkende onderhoudsdeskundigen op internet. Zij geven ons daar goedkeuring voor via hun ondertekende inschrijfformulier. Zonder ondertekend inschrijfformulier kan dus ook geen registratie plaatsvinden.

Sertum werkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent concreet voor de erkenden recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

Sertum-erkenden vullen bij inschrijving de gegevens in die van belang zijn voor de registratie. Hierin is aangegeven welke informatie openbaar is en zichtbaar wordt gemaakt op onze website, en welke alleen voor administratieve doeleinden wordt gebruikt.

 

Gepubliceerd worden:

·      Certificaat of diploma waarmee hij of zij is ingeschreven in een van

       de registers en het jaar dat het diploma is behaald.

·      Naam en optioneel een profielfoto (eigen keuze van de erkende).

·      Naam, adres en de contactgegevens van de werkgever.

 

Lees meer.......

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login