Registreren Specialisme

Een nieuw register openen

Leidt uw organisatie op tot een diploma of certificaat dat direct betrekking heeft op het in stand houden van vastgoed?

Met een registratie door Sertum maakt u het verschil. Uw kandidaten kunnen op deze manier aan potentiële opdrachtgevers laten zien dat ze professioneel, transparant en toetsbaar werken. Hiermee onderscheiden ze zich in de markt, waardoor uw opleiding meer waarde krijgt.

Hoe werkt het?

U meldt zich bij ons aan met het specialisme dat u wilt laten registreren. Wanneer de Waarborgcommissie van mening is dat uw registratie een zinvolle bijdrage levert aan het vakgebied waarbinnen onze registers actief zijn, zal de aanmeldingsprocedure worden opgestart.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure begint met het aanleveren van informatie over de naam van het register, het competentieprofiel, de exameneisen en het examenreglement. Vragen die hierbij centraal staan, zijn:

  • Welke competenties worden er verwacht van de persoon die het beoogde certificaat of diploma heeft behaald?
  • Welke kennis en vaardigheden heeft de persoon na het behalen van het beoogde certificaat of diploma?
  • Op welke wijze en onder welke omstandigheden wordt het examen afgenomen?

De Registratiecommissie zal de stukken inhoudelijk beoordelen. Deze commissie is vertegenwoordigd door mensen met een respectievelijk technische, onderwijskundige en HRM-achtergrond en wordt vanuit het bestuur ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De Registratiecommissie brengt een advies uit aan de Waarborgcommissie die de naam van het register en de gewenste hertoetsing en/of permanente educatie beoordeelt. Daarna  wordt beslist over het al dan niet openen van een nieuw register en krijgt u een advies over de te hanteren naam en aanvullende toetsing.

Documenten

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat of de aanmeldprocedure downloaden.

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login