Leden van de Waarborgcommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Whitrick (Garry)

Gemeente Eindhoven, senior beleidsadviseur en manager strategische contracten.

Garry is van oorsprong een Engelse bouwkundige en heeft ruime ervaring in de bouw- en onderhoudsindustrie.

Met zijn 20+ jaar ervaring in de commerciële sector en meer dan 10 jaar in de publieke sector kan hij goed de verbinding leggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Hij heeft ervaring in het realiseren van omvangrijke multidisciplinaire bouw- en onderhoudsprojecten en processen, alsook het ontwikkelen van strategieën voor aanbestedingen, onderhoud en strategische contracten. Verder heeft hij leiding gegeven aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de bouw en het onderhoud van het totale gebouwenbestand van de Gemeente Eindhoven.

Momenteel is Garry verantwoordelijk voor de verduurzaming van het totale ambtelijke huisvestingsbestand (project SVGG) van de gemeente Eindhoven en is hij als project manager tevens eindverantwoordelijke voor het project “verduurzaming maatschappelijke vastgoed”.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ir. P.C.H. van der Laan (Pablo)

Ymere - Strategisch Adviseur 

Werkzaam als strategisch adviseur bij Ymere, een corporatie werkzaam in de metropool regio Amsterdam met circa 85.000 woningen. Zijn expertises zijn Vastgoedmanagement- en beleid, Inkoopmanagement, en Vastgoedsturing/assetmanagement .

 

Zijn interesses zijn duurzame (CO2 neutrale) vastgoed ontwikkeling en beheer (TCO), duurzame verdienmodellen en ketensamenwerking-comaking.

Pablo is geruime tijd voorzitter geweest van de NEN normcommissie NEN 2767 "Conditiemeting” en heeft mede basis gelegd voor de toepassing van deze norm in de Vastgoedsturing. 

Zijn nevenfuncties zijn; bestuurslid Stichting de Glazen Lift, lid College van Deskundigen Stichting VGO, voorzitter van het Platform Technisch Beheer (een platform met vastgoedmanagers en beleidsmedewerkers vastgoed van een 10 tal grotere corporaties) en Docent Vastgoedsturing bij de Vastgoed Business School.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. R.J.M. Engelaar (Ruud)

DE BV Manager Building Construction and Maintenance

Ruud Engelaar is hoofd gebouwendienst Nederland bij Douwe Egberts te Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de huisvesting van alle bedrijfsonderdelen in Nederland.

Ruud is bestuurslid van de Martinus Parochie te Doetinchem en verantwoordelijk voor gebouwen en terreinen. Sportief gezien is hardlopen zijn passie en heeft halve marathons gelopen in Egmond en Kopenhagen

   

 

 

 

 

 

 

E.H.J. Uitenhuis MHA (Evert)

Directeur Projecten

Evert Uitentuis was werkzaam bij 's-Heerenloo en Siza Zorgbureau in Arnhem.

   

 

 

 

 

 

K. Voet (Klaas), interim Voorzitter

Technisch Management

Klaas Voet heeft inmiddels 30 jaar ervaring met het technisch beheer van commercieel onroerend goed. Bij verschillende beleggers heeft hij te maken gehad met zowel extern beheer als het opzetten van een eigen technische afdeling.

Hij onderkent de behoefte aan kwalitatief goede technisch medewerkers welke essentieel zijn voor efficient functionerend technisch beheer. Vanuit die overtuiging stelt hij zijn kennis en ervaring graag ter beschikking aan Sertum.

   
   
   

Opleiders

Logo HAN
© 2019 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login