Sertum Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ir. B. de Jong (Bob) - Voorzitter

Bob begon zijn loopbaan als afgestudeerd architect aan de TU Delft, maar al snel bleek hij de bestaande gebouwenvoorraad te prefereren boven het ontwerpen. Sindsdien houdt Bob zich bezig met onderhoud en beheer van gebouwen, op dit moment als directeur van Garantienet B.V. Vanuit Comog heeft Bob zich, samen met anderen, beziggehouden met het ontwikkelen en opzetten van het examen Onderhoudskundige Vastgoed. In 2001 werd het eerste examen gehouden. In 2004 was Bob mede-initiatiefnemer bij de oprichting van het REOV, dat inmiddels in Sertum is opgegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. J. C. Roseboom (Hans) - Penningmeester

Na het behalen van zijn diploma HTS bouwkunde is Hans zich blijven oriënteren in de bouw en heeft hij daaraan gerelateerde beroepen uitgeoefend. Daarbij heeft hij diverse opleidingen gevolgd, zoals middelbaar installatietechniek, cursus hogere akoestiek, post HBO beveiliging en het COMOG-certificaat Onderhoudskundige Vastgoed. In 1988 is hij met het onderhoud van vastgoed in aanraking gekomen om er vervolgens niet meer van los te raken. Op dit moment werkt hij als unitmanager bij Visiplan Vastgoed en Onderhoud. Vanuit deze functie is hij o.a. door Bob gevraagd om mee te denken in het realisatieproces van het Register Erkend Onderhoudskundige Vastgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. P.J. Gijbels MC (Peter) - Bestuurslid

Na zijn opleiding aan het Maritiem Instituut in Vlissingen is Peter ruim zeven jaar werkzaam geweest in het onderhoud van technische installaties aan boord van schepen en offshore installaties. In 1994 heeft hij zijn loopbaan aan wal voortgezet en is hij actief in het onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties. Naast diverse vaktechnische opleidingen heeft Peter een opleiding gevolgd als Management Consultant aan de Erasmus Universiteit. Vanaf 2002 is hij werkzaam als directeur van onderhoudsadviesbureau CoSource BV. Peter is gevraagd een rol te spelen in het vormgeven van de erkenningen van de Integrale Inspecteur en Adviseur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. van Wanroij (Mari) – Bestuurslid 

Al tijdens zijn studie aan de TU Eindhoven is Mari geïnteresseerd geraakt in beheer en onderhoud en het renoveren van woningen en gebouwen. Na zijn studie heeft hij dat in de praktijk gebracht bij DHV in Amersfoort in de rol van projectleider woningrenovaties. Hij heeft mooie woningrenovatieprojecten gerealiseerd in Hilversum, Druten, Tilburg en Enschede. Bij DHV is hij tevens geboeid geraakt in de materie van systematisch onderhoud en om dat door middel van software te automatiseren. Bij Planon heeft hij dat verder kunnen uitbouwen en heeft daar leiding gegeven aan de afdeling Gebouwadvies. Mari is in 2003 betrokken geweest bij de oprichting van de NEN-commissie 2767, jarenlang lid geweest en hij heeft er aan bijgedragen om deze methodiek in de markt te zetten. Sinds 2010 is hij tevens lid van de sectie onroerend Goed van de NVDO.

Op dit moment is hij accountmanager bij Plandatis. Voor Sertum vindt hij dat er een taak is weggelegd om het vak van onderhoudskundige verder te professionaliseren en om vraag en aanbod het advies- en inspectiediensten met elkaar te verbinden.

Opleiders

Logo HAN
© 2019 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login