Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud

Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud

Symposium ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum van Sertum

Dit jaar bestaat Sertum 15 jaar!

Wat toen begon als bescheiden REOV Register Onderhoudskundigen Vastgoed is nu uitgegroeid tot een volwassen register waarin meer dan 500 deskundigen op het gebied van onderhoud en beheer vindbaar zijn. Die groei zet nog steeds door. Niet alleen in omvang, maar ook in werkgebieden, disciplines, expertises en competenties.

Om stil te staan bij waar we nu zijn en waar we naartoe gaan, vieren we ons 15-jarig jubileum op donderdagochtend 3 oktober met een symposium over professioneel opdrachtgeverschap.

klik hier voor het programma

Richtlijn voor competentieprofielen

Tijdens ons vorige jubileum in 2014 stond de vraag naar deskundigheid centraal. Welke expertise nodig zou zijn in 2020 en hoe deze gevonden zou kunnen worden. Met de inbreng van brancheorganisaties en onderwijsinstellingen gaven wij het antwoord op die vragen vorm in een richtlijn. Met die richtlijn, de MAATLAT, kunnen opleiders, gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, adviseurs en werkgevers competenties voor onderhoud en beheer van vastgoed toetsen. Zodat zij passende deskundigheid kunnen vragen en aanbieden.

De MAATLAT wordt tijdens het symposium op 3 oktober gepresenteerd, waarna we ook bespreken hoe opdrachtgevers hier gebruik van kunnen maken. Wat dit betekent voor de uitvraag, de projectorganisatie en de eigen rol en verantwoordelijkheid, komt daarbij ook aan de orde.

Op weg naar professioneel opdrachtgeverschap in 2025

Want de vraag die op weg naar 2025 centraal staat is hoe u als gebouwbeheerder of -eigenaar professioneel invulling kunt geven aan uw rol en verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Hoe bekwaam moet u als opdrachtgever zijn om de opdracht zodanig te verlenen dat deze ook daadwerkelijk de vraag gaat beantwoorden die hieraan ten grondslag ligt? En hoeverre kunnen uitvoerende en adviserende partijen hieraan bijdragen? Is de opdrachtgever anno 2025 nog wel in staat om de juiste vraag te stellen of is dit niet meer nodig, omdat opdrachtnemers en adviseurs het domein van vastgoedonderhoud en beheer hebben overgenomen?

Het programma start om 9:00 uur en wordt om 12:30 uur afgesloten met een lunch. Sertum organiseert het symposium in een gezamenlijk event met Building G100.  Na de lunch is er gelegenheid om deel te nemen aan het programma van het event van Building G100

U kunt zich via deze link inschrijven.