Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud

Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud

Erkendendag en symposium ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum van Sertum

oktober 2019

Dit jaar bestaat Sertum 15 jaar! Daarom vieren we de oprichting van Sertum in 2004, destijds als REOV Register Onderhoudskundigen Vastgoed, met een symposium gecombineerd met onze erkendendag op donderdagochtend 3 oktober as. Sertum is inmiddels doorgegroeid naar een volwassen register waarin meer dan 500 deskundigen op het gebied van onderhoud en beheer vindbaar zijn.  De groei zet nog steeds door, niet alleen in omvang maar ook in werkgebieden, disciplines, expertises en competenties.

klik hier voor het programma

Het thema van het symposium is “Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud”. De vraag die op weg naar 2025 centraal staat is gericht op de wijze waarop u als gebouwbeheerder of -eigenaar professioneel invulling kunt geven aan uw rol en verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Hoe bekwaam moet je als opdrachtgever zijn om de opdracht zodanig te verlenen dat deze ook daadwerkelijk de vraag gaat beantwoorden die hieraan ten grondslag ligt? En hoeverre kunnen uitvoerende en adviserende partijen hieraan bijdragen? Is de opdrachtgever anno 2025 nog wel in staat om de juiste vraag te stellen of is dit niet meer nodig omdat opdrachtnemers en adviseurs het domein van vastgoedonderhoud en beheer hebben overgenomen?

Klik hier om in te schrijven  voor het symposium.

Kun je er niet bij zijn en wil je wel deelnemen aan de informatiebijeenkomst voor geregistreerden om 13:30 uur? Meld je dan aan via Toelichting Maatlat Erkendendag