Adviseur-2


Opleidingen in het kader van advies de buiten de Maatlat vallen


BOEI Adviseur

De BOEI-Adviseur is een speciaal opgeleide adviseur, die werkt volgens de RVB-BOEI methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen de Rijksgebouwendienst).


Deze opleidingen zijn beschikbaar voor registratie in het register BOEI-Adviseur (volgens het RVB-BOEI-handboek)


let op: alleen een afgelegd examen met een diploma of certificaat tellen – een certificaat van deelname wordt niet geaccepteerd voor registratie.