Integraal Adviseur Vastgoed IAV

De Integraal Adviseur Vastgoed is een speciaal opgeleide adviseur, werkend volgens de RgdBOEI® methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is echter algemeen inzetbaar voor alle vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

De Integraal Adviseur Vastgoed krijgt de inspectierapporten van de vier verschillende disciplines (Bouw, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport) van de Integraal Inspecteurs. De Integraal Adviseur Vastgoed is in staat om aan de hand van de voorgeschreven methode een adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.

De Integraal Adviseur Vastgoed functioneert minimaal op HBO+ niveau.

Vereisten

De Registratiecommissie is binnen Sertum verantwoordelijk voor het opstellen van de Registratievereisten. 

Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven als deze beschikt over een certificaat die hij heeft behaald bij de volgende opleidingen/examenbureau's:

  • Hogeschool van Utrecht (HU)
  • Haagse Hogeschool (HHS)
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) 
  • Stiching Comog Examens Vastgoed (SCEV)

Opdrachtgevers kunnen als aanvullende eis stellen dat deze geregistreerden alsnog een aanvullende toets afleggen. het certificaat behalen.

De volledige informatie vindt u in het document Registerbeschrijving IAV.

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login