Integraal Inspecteur Vastgoed IIV

De Integraal Inspecteur Vastgoed is een vaktechnisch bekwame inspecteur. Bekend met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd in de NEN2767, is deze inspecteur vervolgens opgeleid in de RgdBOEI© methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is echter algemeen inzetbaar voor andere vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

De Integraal Inspecteur Vastgoed kent vier verschillende disciplines waarvoor de inspecteur zich apart kan bekwamen. Hiervoor dient de inspecteur dan ook aparte examens af te leggen te weten: Bouw (BK), Werktuigbouwkunde (Wtb), Elektrotechniek (E) en Transport (T).

De Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert minimaal op MBO+ niveau (niveau 4).

Vereisten

De kandidaat kan zich als Integraal Inspecteur Vastgoed inschrijven in vier disciplines:

  • Bouw
  • Werktuigbouw
  • Elektrotechniek
  • Transport

Voor al deze disciplines zijn aparte certificaten te behalen.

Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven als deze beschikt over een certificaat die hij heeft behaald bij de volgende opleidingen/examenbureau's:

  • Hogeschool van Utrecht (HU)
  • Haagse Hogeschool (HHS)
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) 
  • Stiching Comog Examens Vastgoed (SCEV)

Opdrachtgevers kunnen als aanvullende eis stellen dat deze geregistreerden alsnog een aanvullende toets afleggen. het certificaat behalen.

De volledige informatie vindt u in het document Registerbeschrijving IIV.

 

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login