Integraal Inspecteur RgdBOEI IIR

De Rijksgebouwendienst (Rgd) heeft besloten om voor haar lopende tender, een eigen toetsing uit te laten voeren, voor de door haar in te zetten Integraal Inspecteurs RgdBOEI®. De Rgd zal deze toetsing laten uitvoeren onder toezicht van Hobéon te Den Haag. Vervolgens heeft de Rgd aan Sertum gevraagd de Integraal Inspecteurs RgdBOEI® te registreren. 

Alle personen die een persoonscertificaat behalen bij Hobéon kunnen zich inschrijven in het register Integraal Inspecteur RgdBOEI (IIR). De inschrijving in dit register is maximaal drie jaar geldig. Bij inschrijving geldt een verplichting voor het volgen van permanente educatie. 

Vereisten

De kandidaat kan zich als Integraal Inspecteur RgdBOEI inschrijven in vier disciplines:

  • Bouw
  • Werktuigbouw
  • Elektrotechniek
  • Transport

Voor al deze disciplines zijn aparte certificaten te behalen.

Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven als deze beschikt over een certificaat die hij heeft behaald bij:

  • Hobéon te ‘s-Gravenhage.

De volledige informatie over het verkrijgen van het certificaat vindt u in het document Registerbeschrijving IIR en het Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed.

 

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login