Integraal Woninginspecteur IWI

De Integraal Woninginspecteur is een vaktechnisch bekwame woninginspecteur welke bekend is met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd zijn in de NEN2767 en de NEN-NTA8060.

De woninginspecteur richt zich tot de technische opname en rapportage van bestaande woningen.

De woninginspecteur is getoetst op kennis en toepassing van de NEN2767 deel 1 & 2, Bouwbesluit bestaande bouw, Bouwgebreken en rapportagemethodiek. De woninginspecteur is in staat de conditiemeting en de risicobeoordeling toe te passen op individuele bestaande woningen. De woninginspecteur is in staat zelfstandig woningen te inspecteren, te rapporteren en de resultaten van andere inspecteurs te beoordelen. Vervolgens is de woninginspecteur in staat om op basis van de inspectiegegevens een advies te formuleren alsmede een kostenindicatie te geven voor zowel direct noodzakelijke herstelwerkzaamheden als die op termijn.

De Integraal Woninginspecteur kent op dit moment één discipline waarvoor de inspecteur zich kan bekwamen, namelijk de basis; Bestaande bouw. Door middel van een competentietraining en examen kan de woninginspecteur het basiscertificaat behalen en zich inschrijven in het register IWI. 

Vereisten

De kandidaat kan zich als Integraal Woninginspecteur inschrijven voor één discipline waarvoor de inspecteur zich kan bekwamen, namelijk de basis.

  •  Bestaande bouw

Vanaf 2015 zullen de volgende disciplines worden toegevoegd waar aparte certificaten voor te behalen zijn:

  • Nieuwbouw (opleveringen)
  • Monumenten
  • Appartementen (VvE en corporatie)
  • Energiezuinige bouw

Let op alle certificaten hebben betrekking op woningbouw.

Als de markt daarom vraagt zullen aanvullende certificaten worden ontwikkeld.

Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven als deze beschikt over het certificaat die hij/zij heeft behaald bij een van de volgende opleidingen/examenbureau’s:

·        De Academie Voor Vastgoed Onderzoek (AVVO)

De volledige informatie vindt u in het document Registerbeschrijving IWI.

 

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login