Onderhoudsinspecteur Vastgoed OIV

De Onderhoudsinspecteur Vastgoed is een vaktechnisch bekwame inspecteur. Bekend met de inspectiemethodiek, zoals deze is vastgelegd in de NEN2767. 

De Onderhoudsinspecteur beperkt zich tot de technische opname, in tegenstelling tot de Integraal inspecteur die een bredere taak heeft.

De Onderhoudsinspecteur is getoetst op kennis en toepassing van de NEN2767 deel 1; Methodiek (november 2011) en deel 2; Gebrekenlijsten voor gebouwen (2008). De inspecteur is in staat de conditiemeting en de risicobeoordeling volgens deze norm methodisch toe te passen. De inspecteur beschikt over voldoende technische kennis binnen de gestelde discipline om de conditie van elementen en gebreken te beoordelen en te rapporteren. De Onderhoudsinspecteur is in staat zelfstandig gebouwen te inspecteren, te rapporteren en de resultaten van andere inspecteurs te beoordelen. Vervolgens is deze inspecteur in staat om op basis van de inspectiegegevens input te leveren voor het opstellen van een meerjaren-onderhoudsprognose.

De Onderhoudsinspecteur Vastgoed kent drie verschillende disciplines waarvoor de inspecteur zich apart kan bekwamen. Hiervoor dient de inspecteur dan ook aparte examens af te leggen te weten: Bouw (B), Werktuigbouwkunde (W), en Elektrotechniek (E).

De Onderhoudsinspecteur Vastgoed functioneert minimaal op MBO+ niveau (niveau 4).

 

Vereisten

De kandidaat kan zich als Onderhoudsinspecteur vastgoed inschrijven in drie disciplines:

  • Bouw
  • Werktuigbouw
  • Elektrotechniek

Voor deze drie disciplines dienen aparte certificaten behaald te worden.

 

Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven als deze beschikt over (een van) de volgende certificaten:

  • NEN2767 - Methodiek
  • NEN2767 - Onderhoudsinspecteur  

Het certificaat NEN2767 - Methodiek is geldig voor alle drie de vakdisciplines.

Voor het certificaat NEN2767 - Onderhoudsinspecteur zijn voor de drie verschillende disciplines aparte certificaten te behalen.

Deze certificaten worden uitgegeven door de Stichting Comog Examens Vastgoed (Scev). Voor meer informatie over de exameneisen en de wijze waarop de examens zijn georganiseerd verwijzen wij u graag naar de website van Scev: www.scev.nl.

Let op een bewijs van deelname aan de cursus van NEN Training en Advies voldoet NIET aan de voorwaarden voor inschrijving in dit register! 

 

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login