Comog Onderhoudskundige Vastgoed COV

De Onderhoudskundige Vastgoed heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als Projectleider Onderhoud/Onderhoudsbeheer voor een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed of onroerend goed van derden beheert, een Hoofd Technische of Facilitaire dienst van een bedrijf of instelling of een Projectleider Beheer en Onderhoud bij een uitvoerende partij.

De onderhoudskundige houdt zich in zijn dagelijkse werk bezig met activiteiten zoals het:

  • verzamelen van marktkennis en het implementeren daarvan in de organisatie;
  • vormgeven van de aanpak van onderhoud;
  • beoordelen van de technische kwaliteit van gebouwen en bouwdelen en het vertalen daarvan in onderhoudsbeleidsplannen en uitvoeringsstrategieën;
  • geven van mondelinge en schriftelijke adviezen;
  • begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de inrichting en beheer van administratieve gegevens van vastgoed en daarover uitgebrachte adviezen.

De Onderhoudskundige Vastgoed functioneert minimaal op MBO+ niveau (niveau 4).

De Onderhoudskundigen Vastgoed hebben aan de basis gestaan van het Sertumregister in 2004. De ontwikkeling van onder andere de RgdBOEI methodiek en de NEN2767 hebben geleid tot diverse specifieke registers binnen Sertum. De vindbaarheid van de deskundigheid op basis van competenties is voor opdrachtgevers door deze ontwikkeling niet bevorderd. Om deze reden is Sertum met deskundige partijen in het vakgebied in gesprek om te komen tot eenduidige competentieprofielen voor adviseur, cöordinator en inspecteur onderhoud en beheer vastgoed.

Vereisten

De Registratiecommissie is binnen Sertum verantwoordelijk voor het opstellen van de registratievereisten.

Bekijk de actuele samenstelling van de registratiecommissie COV voor meer informatie.

Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven als deze beschikt over:

  • Het Comog Certificaat Onderhoudskundige Vastgoed

Dit certificaat wordt uitgegeven door de Stichting Comog Examens Vastgoed (Scev).

Voor meer informatie over de exameneisen en de wijze waarop de examens zijn georganiseerd verwijzen wij u graag naar de website van Scev: www.scev.nl.

Vervolgens heeft de kandidaat een aaneengesloten periode van drie jaar aantoonbaar op professioneel niveau als Onderhoudskundige vastgoed gewerkt en is nog steeds actief als Onderhoudskundige vastgoed.

De volledige informatie vindt u in het document Registerbeschrijving COV.

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login