Commissioning Specialist

Commissioning Specialist

 


                    Vind geregistreerden


Omschrijving 

De Commissioning Specialist, die in dit register is ingeschreven beschikt over de kennis om de juiste activiteiten voor de aangegeven vorm van Commissioning te selecteren en zelfstandig of door derden uit te (laten) voeren ten behoeve van de kwaliteitsborging van betreffende technische installaties in de Gebouwde Omgeving in verschillende fasen. Hij/zij kan dit doen voor een voorliggende situatie (bijv. nieuwbouw – bestaande bouw – BREEAM – LEED – etc.)


Taken

De Commissioning Specialist houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Toepassen van Commissioning in relatie tot een voorliggende situatie[*].
 • Opstellen van Commissioning plannen.
 • Uitvoeren, of laten uitvoeren, en controleren van Commissioning activiteiten.
 • Opstellen van Commissioning rapportages.
[*] Voorliggende situatie betreft verschillende type bouw (bestaand/nieuw), soort toepassing (kantoor, zorg, onderwijs, specifiek), omvang, etc.


Functies

De Commissioning Specialist is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Toezichthouder
 • Kwaliteit installatie inspecteur

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 

 • Eisen voor toelating tot dit register

  De inhoudelijke toetsing van de examens die voor dit register nodig zijn wordt, in samenwerking verzorgd door de Dutch Building Commissioning Assocation (DBCA)

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden.

  Registratievereisten

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Commissioning Specialist

  Dit certificaat wordt uitgeschreven door de volgende partijen:

  • TVVL - Kennisplatform Installatietechniek

  Er zijn geen aanvullende registratievereisten

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te afleggen, of in het verleden een examen hebben afgelegd kunnen zich inschrijven bij TVVL voor het afleggen van het examen.

  Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van nevenstaande opleidingen aan.

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • TVVL deze partij geeft al jarenlang cursussen voor de installatietechniek en heeft recent de stap genomen om via erkenning door DBCA en Sertum ook registratie mogelijk te maken.

  LET OP: Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen. Indien meerdere opleiders of examenbureaus zich aanmelden voor deze opleiding of dit examen publiceren wij dat op onze website.

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.

   

  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient deel te nemen aan:

  • Jaarlijkse update Wet- en regelgeving
  • Vakinhoudelijke updates
  • bijwonen van Intervisie bijeenkomsten

  Door het Sertum bestuur, ondersteund door de DBCA wordt vastgesteld welke PE-bijeenkomsten geldig zijn.

  Hertoetsing

  Voor het register Commissioning Specialist is geen hertoetsing voorgeschreven.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Commissioning Specialist 1.1 1-12-2020
    Maatlat voor Commissioners concept 16-10-2020
         
  Sertum Algemeen geldende documenten