Review Erkendendag 2022

Review Erkendendag 2022

Opwaardering BOEI inspecteur naar Maatlat Inspecteur

Dit jaar heeft onze jaarlijkse Erkendendag plaatsgevonden op twee lokaties. Op 20 oktober in Lelystad, en op 27 oktober in Tilburg. Het voelde goed om elkaar weer in een inspirerende omgeving te ontmoeten. Na de rondleiding in het Aviodrome dan wel de LocHal is ingegaan op het programma van Permanente Educatie. De online sessies worden vanaf 2023 zoals afgelopen 2 jaar  aangeboden via live sessies met GoToTraining. Nieuw is dat deze ondersteund gaan worden met e-learning programma’s van Envire en Flowsparks.

In het bijzonder is ingegaan op de gelegenheid die de Inspecteurs RVB-BOEI in 2023 wordt geboden om hun profiel op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen. Meer hierover lees je in de bijgaande memo die we binnenkort met de komende berichtgeving naar alle geregistreerden versturen.

Uit ons register is een groep geinteresseerden samengesteld die wil meedenken met het vaststellen van de content voor het te volgen programma. Als je interesse hebt om je hierbij aan te sluiten laat dit dan weten via m.ponjee@sertum.nl.