Toegankelijkheid van vastgoed

Toegankelijkheid van vastgoed

waarin gerelateerd wordt naar brandveiligheid

Over de tegenstrijdigheden maar ook de kansen die brandveiligheid en toegankelijkheid kunnen opleveren.

Naar verwachting treedt in 2022 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Dit onderwerp behandelen we tegen de achtergrond van de toegankelijkheid van gebouwen.

Nederland heeft het Internationaal VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Verdrag in 2016 geratificeerd. De toegankelijkheid van gebouwen is nu nog slechts op summiere wijze vastgelegd in het Bouwbesluit. Het besef dat er nog veel te doen is begint langzaam binnen te dringen vanuit functionele beperkingen. Maar hoe zit het met de zelfredzaamheid in levensbedreigende situaties? Kunnen er op basis van wet- en regelgeving tegenstrijdigheden ontstaan tussen brandveiligheid en toegankelijkheid?

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

De sessie vindt online plaats. Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 30 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur