Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie

Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie

Hoe om te gaan met verbouwregels

Bij de herbestemming van gebouwen zijn de financiële gevolgen van het voldoen aan regelgeving vaak bepalend in de haalbaarheidsfase. Daarbij is het vaak lastig om de regels betreffende rechtens verkregen niveau te interpreteren. Ook stellen opdrachtgevers steeds vaker eisen die de minimale eisen vanuit de regelgeving overstijgen. Actueel is de transformatie van kantoren naar woongebouwen c.q. studentenhuisvesting.

Aan de orde komen herkenbare voorbeelden op diverse gebieden met praktische tips en adviezen.

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 27 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur