Update NEN 2767-2

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2023

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. De definitieve versie wordt in het najaar van 2023 verwacht. Zodra dit aan de orde is wordt door Sertum hieraan een PE-activiteit gekoppeld.