Update NEN 2767-2

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2023

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. Zodra de definitieve versie beschikbaar is zal Sertum een PE programma aanbieden. Vooralsnog is dit voorzien in een e-learning programma, afhankelijk van de omvang van de vastgestelde wijzigingen.

De verwachting is dat dit programma na de zomer 2023 beschikbaar komt, afhankelijk van de publicatiedatum van de vastgestelde norm.