Update NEN 2767-2

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2024

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. De release van de definitieve versie laat nog even op zich wachten. Zodra dit aan de orde is wordt door Sertum hieraan een PE-activiteit gekoppeld. Zoals het er nu naar uit ziet gaat dit plaatsvinden in de loop van 2024.