Update wet-en regelgeving

Update wet-en regelgeving

Interactieve video en online toelichting

In november en december is het programma update wet- en regelgeving aangeboden. Dit bestond uit een aantal video’s en een online toelichting. De video bevat controlevragen waarmee de kennisoverdracht effectiever is.  Na het volgen van de video is de gelegenheid geboden om deel te nemen aan de (niet verplichte) online sessie met een nadere toelichting op de update, en met vragen en stellingen.

De video’s zijn vanaf 2023 te raadplegen via de archiefpagina van Sertum, echter zonder de controlevragen.