Update wet-en regelgeving

Update wet-en regelgeving

content en toelichting toetsvragen

Format 2022

In november 2021 hebben de interactieve online sessies plaatsgevonden in het kader van de update wet- en regelgeving. De content hiervan en de toelichting op de toetsvragen is te vinden op de archiefpagina.

Op basis van de evaluatie van deze update wordt het format 2022 in samenspraak met de klankbordgroep nader vastgesteld door het bestuur. Dit format zal wederom gebaseerd zijn op online beschikbare video’s met verwijzingen naar actuele wet- en regelgeving, een toets en een online sessie waarin nadere toelichting op de toetsvragen wordt gegeven.